Rainbow

RAINBOW
Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Sílvia Calsina


Música del ball:
Rainbow in the rain-Clint Black
Right SWIVELS & Left FLICK, WAVE LEFT
1 Swivel punta dreta a la dreta
2 Swivel taló dret a la dreta
3 Swivel punta dreta a la dreta
4 Flick esquerra darrere del peu dret
5-6 Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per darrere de l’esquerre
7-8 Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per davant de l’esquerre

1/4 TURN ROCK , 1/4 TURN, SCUFF, Right JAZZ BOX
9-10 ¼ de volta a la esquerra amb rock peu esquerra davant – Tornar el pes sobre el peu dret-
11-12 ½ volta a la Esquerra amb peu esquerra davant . scuff del peu dret al costat del esquerra.
13-16 Jazz Box començant amb el peu dret i acabat amb stomp.

Left SWIVELS & Right FLIK, WAVE RIGHT
17 Swivel punta esquerra a l’esquerra
18 Swivel taló esquerra a l’esquerra
19 Swivel punta esquerra a l’esquerra
20 Flick dret darrere del peu esquerra
21-22 Pas peu dret a la dreta creuar peu esquerra per darrere del dret.
23-24 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerra per davant del dret.

1/4 TURN ROCK , 1/4 TURN, SCUFF, Left JAZZ BOX
25-26 ¼ de volta a la dreta amb rock peu dret davant – Tornar el pes sobre el peu esquerre.
27-28 1/4 volta a la dreta amb peu dret davant, scuff del peu esquerre al costat del dret.
29-32 Jazz Box començant amb el peu esquerra i acabat amb stomp.

KICK (R) TWICE, RIGHT & LEFT APART, HOOK, STEEP, SCUFF
33-34 Puntada peu dret endavant x2
35-36 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre a l’esquerra
37-38 Peu dret cap al centre – Hook Peu esquerre darrere genoll dret
39-40 Pas peu Esquerra al centre , scuff peu dret al costat de l´esquerra.

SLOW VAUDEVILLE (dreta, esquerra)
41 Pas peu dret per davant de l'esquerre
42 Pas peu esquerre a l'esquerra
43 Taló peu dret davant en diagonal
44 Pas peu dret al costat de l'esquerre
45 Pas peu esquerre per davant del dret
46 Pas peu dret a la dreta
47 Taló peu esquerre davant en diagonal
48 Pas peu esquerre al costat del dret

STEP TURN, ROCK STEP RIGHT, CROSS, HOLD
49 Pas peu dret davant
50 ½ volta a l’esquerra
51 Pas peu dret davant
52 ½ volta a l’esquerra
53 Rock a la dreta amb la cama dreta
54 Recuperem el pes al peu esquerre
55 Creuem la cama dreta davant de l’esquerra
56 Hold

DIAGONAL STEP, TOE, STEP FOWARD, 2 HITCH , STEP, STOMP
57 Pas esquerre davant en diagonal a l’esquerre
58 Punta peu dret darrere
59 Pas peu dret darrere
60 Stomp up, amb el peu Esquerra al costat del dret
61-62.- Aixequem el genoll esquerre i amb el peu dret fem dos salts girant ½ volta al lésquerra.
63-64.- Reposem el peu esquerre i stomp amn el peu dret al costat de l’esquerra,


RESTAT
A la tercera paret, després del temps 32, tornar a començar."

Retour